hang lom

  1. T

    Đừng thằng lồn nào đi check em Thảo Nhi 2k2 Trần Hữu Tước nữa... địt mẹ bọn bánh má mì nhé!!

    Tao thấy bài em này từ khá lâu rồi, Thảo Nhi 0385807691 (600k- Mimosa THT) trên CKV khu vực Xã Đàn nhưng chưa kịp check thì thấy em nó báo nghỉ 1 thời gian, đến hôm trước tao thấy nổi lên bài đi làm lại, nên bố trí ngay xông pha vác dái đến thử xem hàng 2k2 thế nào?? Địt con mẹ 2 buổi chiều...
Top