Some Hải Yến vs Hà Thu

builac19

New member
Nay đổi gió lên TĐ định đi em Hải Yến 5510 thôi, mà lên xong thấy Hà Thu (bạn em Ngọc vú to) thấy vú mông cũng được :))) thêm em Hải Yến khuyến khích nên cũng làm cái some :))) xem trụ được bao lâu.
Kết quả cũng may được chịch cả hai không bị chớ :)))
Nói chung nếu some thì cặp Ngọc vs Yến vẫn ok hơn, em hà thu mới nên có vẻ chưa nhuần nhuyễn. Nên đi 1 vs 1 hà thu (mặt bình thường 6d, vú 8d, mông mẩy tròn)
Em Yến thì vẫn ok ;)))
8l + 1l phòng
Ps: mông tròn kia là hà thu nhé
BOaO4.md.jpg
 
Top