yenmy2k1

  1. C

    Feedback cho em yenmy2k1

    Cũng tại em nó năn nỉ mãi nên cũng đành liều lên đây feedback cho anh em xam vậy! Mặc dù không có ảnh nude body các thứ nhưng mà thôi cũng feedback nhanh cho anh em thế này: + Hẹn hò thì phải đợi hơi lâu mặc dù em ý bảo các có 4km mà ăn 2 bữa sáng vẫn chưa đến nơi! ( mặc dù lúc đấy khá sớm 8h...
Top