thiendiahoi ha noi

  1. M

    Review Hân Anh - chấm 9đ

    Chào các m, Sau bài viết trước thấy cũng có người đọc, t nghĩ cũng vui. Nên nay viết bài review khác. Lần này là e Hân Anh của knv. Chắc mn cũng đều biết cả. Nhắn tin hẹn rất ok thái độ. Hẹn hò chuẩn chỉ. Hôm qua nhắn và lỡ hẹn chục phút. E nó rep lại là đã bận. Còn nay chốt kèo và kêu hẹn mình...
Top