thanh tuyền 9261

  1. D

    Review vài em check hàng tháng 5

    Hello mấy TML đây là lần đầu tao review trên xàm. Đợt trước có chơi bên td nhưng giờ bên đó ngày càng nát toàn bánh nâng bi nên sang đây nằm vùng Tao cũng tham gia sự nghiệp checker được 5 năm rồi nên đéo phải bánh trái gì đâu nhé. Văn tao không được tốt như mấy thằng bánh chuyên report nên mấy...
Top