qua đêm

  1. H

    Gái gọi Ánh Hồng - qua đêm

    Cô ấy đã từng nghĩ mình chẳng yêu ai vì những tổn thương ngày xưa sót lại Nhưng đến một ngày nghe được thanh âm ấy khiến cô yếu lòng Cô ấy đã từng ngâm nga giai điệu yêu thương, vì đơn giản mong người say giấc nồng Cô ấy đã từng đợi cả ngày trông mong, chỉ để hỏi câu “Anh có ổn không?” Đang...
Top