nam đinh

  1. G

    Nam Định Chơi gái ở quê

    Quê ở đây ý tao là Ý Yên, Nam Định, xã Yên Bằng, quốc lộ 10 ngay sát chân cầu Non Nước qua sông Đáy để sang Ninh Bình. Tại hôm nay về quê ăn cỗ đám cưới, mà bọn choai choai nó nhảu nhót hát hò dức hết cả đầu, thế là tao lẻn đi địt. Trước tao đã vào nn Ánh Sao hay Sao Mai hay Sao cc gì ấy, vừa...
Top