kim liên 7105

  1. N

    Gái gọi Kim liên 7105

    Giữa cái tiết trời oi ả của ngày hè, khi mà nhưng cơn mưa giải hạn chưa thấy đâu. Tôi tình cờ gặp em trên phố vắng. Cái này tao tưởng ra cho nó lãng mạng. Ngồi trong nhà bần thần không biết cắm cu vào đâu. Thì hay tin Phan Kim Liên đi làm lại. Lòng t lại thấy dạo dực vô cùng, thằng cu e thì cứ...
Top