gái gọi some

  1. T

    lần đầu tiên đi some hai em gái gọi Nhã Phương +Huyền Trang

    Hôm qua gặp e phương e nó gạ some thử cho biết mùi.mới bán con máy đc chút tiền nên đi thử cho biết.mình có nghèo hơn người ta nhưng độ chơi cứ phải chất hơn các bạn nhé. Bôi sìn sú vào nóng rán cả buồi đợi e nó lâu quá,mất 45 phút 2 e nó mới đến.2 em xin lỗi ríu rít.kêu tao gọi đúng lúc e nó...
Top