đánh giá gái gọi

  1. H

    Report 4 em đi gần đây (HN)

    1. Nhã phương 1095 hay 4321 - Nhận diện: nhỏ gầy, có xăm hao gì đấy rất to ở đùi mà đéo nhớ đùi nào (Hay tao bị tráo hàng??) - V1 bé vl. Hệ cam còn đéo đc => 5đ - V2 => 8đ eo thon - V3 bé => đéo phê 6đ - V4 => khô => 5.5đ - da dẻ: hơi đen 1 chút và k mịn mượt lắm 5.5đ - Face: đm thằng nào...
Top