bình an 8931

  1. M

    Checked Gái gọi Bình an 8931 hàng U2k

    Review cho mấy tml chưa đi có cái mà lựa chọn. Không mang tính dìm hàng, chỉ là nhận xét của t người checker đi ngang đời em 1 lần cho các ae xamer có cái mà tham khảo. Face : bình thường (đối với t là xấu, có thể do thẩm mỹ t cao) V1 : to nhưng nhão V2 : với t thì có cũng như không V3,4 : t...
Top